Els nostres Centres de Dansa exerceixen una activitat de forma extraescolar que queda inclosa dins l'activitat minorista d'activitats de prestació de serveis com centres educatius i de formació (autoescoles, acadèmies, etc) que no estan inclosos en els apartats d'Educació i Ciència. La majoria dels centres de dansa ofereixen les activitats en franja horaria extraescolar, no reglada fora dels horaris lectius dels centres educatius.

Segons l'anex II del Pla de transició presentat pel Govern d'Espanya a data 28 d'abril 2020, es podrà reprendre l'activitat quan comenci la Fase 2, segons situació territorial i en forma escalonada. Donant prioritat als alumnes sotmesos a un entrenament d'alt rendiment i de preparació d'exàmens. Cal tenir en compte que és millor no utilitzar la paraula "classe" degut que no està permès donar classes durant el desconfinament. Es pot referir a entrenament, activitats de dansa, etc.

Ratios

  • Cal deixar una distància d'un metre entre persones i 4 metres quadrats per cada alumna.
  • Tothom, tant alumnes com personal han de deixar les sabates a la entrada del centre on es desinfectarán.
  • És necessari que tot l'alumnat arribi ja canviat per no utilitzar els vestidors.
  • Portar mascareta tot i que es podrà treure durant l'entrenament per poder respirar normalment.
  • Les instal·lacions, barres i material accessori caldrà desinfectar-ho abans i desprès de cada sessió així com ventilar-ho.
  • Paper de mans d'un sol ús, contenidors de tapa i amb pedal. Solucions hidroalcohòliques a diferents punts del centre.
  • Arribar al centre tot just quan comenci l'entrenament sense temps d´espera.
  • Heu de tenir present que cada escola és diferent, per tant cadascú organitzarà el seu centre dintre unes mesures de seguretat adients.

La Federació posa a la vostra disposició un fulletó amb les recomanacions i mesures marcades pel departament de sanitad: Fulletó

Si teniu alguna pregunta, no dubteu en fer-la.

La oficina de la Federació tindrà un horari normal a partir de juny. Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13h.